top of page

כמה מילים על הצוות

 

 

פיזיותרפיה מיועדת לכל אדם מפעוטות ועד גיל הזהב, כאשר האינדיקציות לטיפול שונות ומותאמות לסוג הבעיה ממנה סובל המטופל לגילו רמת תפקודו הגופני ועוד.

אבחון פיזיותרפי מורכב מהקשבה לתלונות הגופניות (אנמנזה) בעזרת שאלות מנחות, על מנת להגיע להבנה מלאה ככל האפשר של הסיבות ונסיבות הפגיעה. בהמשך לכך מגיעה הבדיקה הפיזית, המתבססת על נתוני האנמנזה ומלווה במבחנים הגופניים הרלוונטים. 

לטיפול הפיזיותרפיה פנים רבות והוא מתבצע תוך שימוש במגוון רחב של טכניקות, הכוללות מלבד עיסוי, מגוון תרגילים רפואיים וטיפולים חשמלים, תוך שימוש במכשירים מתקדמים, לצד הטיפול הידני.

ההתייחסות היא תמיד אישית ואף אחד אינו מוכנס ל"קופסה" עם אבחנה ולה סוג טיפול אחד.

bottom of page